Termene şi condiţii

 

Această pagină, deşi abundă de conţinut cu caracter juridic, trebuie avută în vedere atunci când cumpărăm ceva online. Conţinutul este guvernat de dreptul român şi european în materie şi este, de fapt, contractul între părţi, profesionist şi neprofesionist, aşa cum sunt ele numite în lege, adică contractul între noi şi tine. Am încercat să-l scriem cât se poate de uşor, aerisit şi simplu de lecturat, astfel încât să nu devină frustrant să-l parcurgi.

 
 

 

1. Preambul

Website-ul WonderStore.ro este deţinut şi administrat de societatea comercială Kronia City SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 34732558, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/8128/2015, cu sediul în str. Turda, nr. 94, bloc 29B, scara 1, parter, sector 1, Bucuresti, Cod postal: 011332, România, tel: +40740540598, E-mail: comenzi@wonderstore.ro. Navigarea pe site-ul WonderStore.ro şi/sau plasarea unei comenzi echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea termenilor de mai jos de către orice client sau utilizator. WonderStore.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergenţă sau neînţelegeri între WonderStore.ro şi client, se vor aplica termenii şi condiţiile valabile la momentul comenzii. 

2. Definiţii şi termeni

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul WonderStore.ro. Poate fi orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani.

Client/Cumpărător - persoana fizică/persoana juridică care efectuează o comandă. Poate fi orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani.

Produse şi servicii - orice produs sau serviciu menţionat în comandă, care urmează a fi furnizat de către vânzător, clientului.

Comandă - un set de comunicări electronice care intervin ca formă de comunicare între vânzător şi client, prin care clientul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite produse şi servicii şi de a face plata acestora.

Contract - o comandă confirmată de către vânzător, prin care vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze produsele şi serviciile iar clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor produse şi servicii. Contractul la distanţă încheiat între vânzător şi cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a vânzătorului şi a cumpărătorului.

Vânzător - societatea Kronia City S.R.L

Curier - orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid, contractată de vânzător în scopul livrării produselor către client.

Tranzacţie - încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui bun şi/sau serviciu de către vanzător, cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Cont - secţiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii şi care conţine informaţii despre client/cumpărător şi istoricul cumpărătorului în site (comenzi, facturi fiscale, garanţii, bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil şi se va asigura că toate informaţiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete şi actualizate.

Comunicări comerciale - orice tip de mesaj trimis (e-mail/SMS/telefonic/etc.) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achizitionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, informaţii referitoare la bunuri şi servicii adăugate în secţiunea “contul meu/coşul meu”.

Specificaţii - toate specificaţiile şi/sau descrierile bunurilor şi serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Recenzie - o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui bun sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative şi de a spune dacă bunul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător. Orice recenzie va cuprinde un rating care se exprimă sub formă de stele, fiecare bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. 

3. Documente contractuale

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vănzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale. Notificarea primită de către cumpărător pe site, după efectuarea comenzii, are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea comenzii. Acceptarea comenzii se va face doar după confirmarea prin e-mail a comenzii, la adresa de e-mail indicată de cumpărător în comandă. Contractul se consideră încheiat între vânzător şi cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a comenzii. Pentru motive justificate, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor şi/sau serviciilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de bunuri şi/sau servicii din comandă, va anunţa cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia vânzătorului la efectuarea comenzii şi va returna suma achitata în plus, dacă este cazul. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către vânzător pe site vor sta la baza contractului. 

4. Politica de vânzare online

Accesul în vederea efectuării comenzilor îi este permis oricărui utilizator/cumpărător din România şi ţările Uniunii Europene unde putem expedia produsele noastre. În cazul plăţilor online, vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai cumpărătorul. Toate informaţiile folosite pentru descrierea bunurilor şi/sau a serviciilor disponibile pe site, inclusiv imagini, grafice, descrieri etc, nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Toate tarifele aferente bunurilor şi/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A. Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale. După 10 - 14 zile de la achiziţie, cumparatorului i se poate solicita scrierea unei recenzii legată de bunul sau serviciul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de cumpărător în comandă. Această solicitare nu implică nicio obligaţie din partea cumpărătorului. 

5. Exonerare de răspundere

Informaţiile incluse pe WonderStore.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţa vânzătorului la adresa comenzi@wonderstore.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare. WonderStore.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoţionale, nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabil pentru voucherele falsificate sau deteriorate şi îşi rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziţie ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă. 

6. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului WonderStore.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legatură cu WonderStore.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. WonderStore.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări. 

7. Înregistrarea ca utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul WonderStore.ro, utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. WonderStore.ro poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale. 

8. Preţul

Preţul final plătit de client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. Preţurile de livrare sunt detaliate pe site. Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului WonderStore.ro sunt exprimate în Lei, iar preţul afişat pe site este preţul final de achiziţie, având toate taxele incluse

9. Comanda

Pentru a efectua o comandă, utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere şi modalitatea de plată) în contul de utilizator, iar aceste setări vor fi reţinute şi folosite pentru fiecare comanda. Aceste setări pot fi modificate oricând. De asemenea, aceste date pot fi înscrise la efectuarea unei comenzi fără crearea unui cont în site, prin utilizarea opţiunii “Continuă fără cont”.

Prin finalizarea comenzii, clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (comandă întârziată, transmisă greşit etc). WonderStore.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii comenzii vor cădea în sarcina clientului.

Prin finalizarea comenzii, clientul se declară de acord ca un reprezentant WonderStore.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a comenzii. E-mail-ul primit imediat după apăsarea butonului “Plasare comandă” este doar o confirmare automată de primire a solicitării de comanda din partea clientului. Contractul de achiziţie pentru produsele selectate nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care va anunţa că produsele au fost expediate.) WonderStore.ro poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

   • eşuarea/invalidarea tranzacţiei online;
   • neacceptarea tranzacţiei de către banca emitentă a cardului clientului;
   • date incomplete sau incorecte ale clientului;
   • activitatea clientului poate produce daune site-ului WonderStore.ro/partenerilor;
   • livrări consecutive eşuate;
   • alte motive obiective: în cazul în care clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.
 •  

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe acest site să fie exactă şi corectă, WonderStore.ro nu poate fi raspunzător de inexactităţi care pot apărea în completarea de către client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situaţii şi pentru motive justificate, WonderStore.ro îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor şi/sau serviciilor din comandă. În aceste situaţii, WonderStore.ro va anunţa clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia vânzătorului la efectuarea comenzii şi va returna suma achitată. Contractul se consideră încheiat între client şi WonderStore.ro în momentul primirii de către client de la WonderStore.ro, prin intermediul poştei electronice, a notificării de expediere a comenzii. În cazul în care un bun şi/sau serviciu comandat de către client nu poate fi livrat de către WonderStore.ro, ne obligăm să informăm clientul asupra acestui fapt şi să returnăm în contul clientului contravaloarea bunului şi/sau a serviciului, dacă este cazul, în termen de maximum 14 zile de la data la care WonderStore.ro a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a contractului. 

10. Drepturile de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului WonderStore.ro, incluzând dar nelimitându-se la imagini, texte, elemente de grafică web, conţinut grafic al produselor, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Kronia City SRL şi este apărat de legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul proprietarului a oricărora dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

WonderStore.ro şi logo-ul WonderStore.ro sunt mărci înregistrate OSIM. Kronia City SRL poate oferi utilizatorului/clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului WonderStore.ro. Utilizarea pe WonderStore.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. WonderStore.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului. Clientului/utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de WonderStore.ro, includerea oricărui conţinut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al WonderStore.ro asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, decât cu acordul scris expres al WonderStore.ro.

Orice conţinut la care clientul/utilizatorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa prezentului document, în cazul în care conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid, încheiat între WonderStore.ro şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea WonderStore.ro cu referire la acel conţinut.

Niciun conţinut transmis către client, utilizator sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea WonderStore.ro şi/sau a angajatului/prepusului WonderStore.ro care a mijlocit transferul de conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut. Este interzisă orice utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există. 

11. Politica de retur şi dreptul de retragere

Informaţiile referitoare la dreptul de retragere, parte a acestui contract, se găsesc în rubrica Rambursare si retur.

12. Confidenţialitate

WonderStore.ro va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în prezentul document. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de cumpărător/client/utilizator cu privire la comandă/contract fără consimţământul prealabil scris al vânzătorului. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul site-ului. WonderStore.ro nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. 

13. Comunicări comerciale

Cumpărătorul/utilizatorul/clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat vânzătorului pentru comunicările comerciale conţinând informaţii generale şi tematice, inclusiv informaţii cu privire la oferte sau promoţii, după cum urmează:

 • prin modificarea setărilor din contul personal, la secţiunea Newsletter
 • prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în comunicările comerciale primite de la vânzător
 • prin contactarea vânzătorului 

În urma achiziţionării unui bun sau serviciu, vânzătorul va transmite cumpărătorului/utilizatorului comunicări comerciale cu privire la comandă, datele comenzii şi stadiul acestora. 

14. Facturare - plată

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către client o factură pentru produsele şi serviciile livrate, obligaţia clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Opţiunile de plată disponibile sunt următoarele: 

 • plata cu cardul online, prin furnizorii nostri Netopia Mobilpay sau Stripe
 • plata ramburs la curier
 • plata cu Ordin de Plată bancar

Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii, exclusiv în format electronic, prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de cumpărător în contul său. Pentru o corectă emitere a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi declara în mod corect şi complet datele necesare emiterii acesteia prin completarea tuturor câmpurilor aferente comenzii. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în comandă. Datele cardului de plată ale utilizatorului/cumpărătorului nu sunt accesibile WonderStore.ro şi nici nu vor fi stocate de către WonderStore.ro sau de către procesatorul de plăţi integrat în site, ci doar de către instituţia de autorizare a tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate utilizatorul/cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor. Pentru motive de securitate a tranzacţiilor, utilizatorul/cumpărătorul este sfătuit să nu rămâna logat pe site şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale). 

15. Livrarea bunurilor comandate

Informaţii complete despre livrare, parte a acestui contract, se găsesc în rubrica Livrarea comenzilor.

16. Campaniile promoţionale - Utilizare vouchere/coduri promoţionale

Informaţii complete despre campaniile promoţionale precum şi despre utilizarea voucherelor şi codurilor promoţionale, parte a acestui contract, se găsesc în secţiunea Regulamente promoţii.

17. Garanţii

Primirea intactă a comenzii este garantată de către curier. În cazul în care aceasta nu ajunge intactă, WonderStore.ro se obligă să livreze un nou produs, ca cel menţionat în comandă. Toate bunurile comercializate de către WonderStore.ro, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare. Toate bunurile comercializate de către WonderStore.ro sunt conforme cu legislaţia României şi a Uniunii Europene şi nu pun în pericol viaţa, sănătatea şi securitatea muncii şi nu produc impact negativ asupra mediului. De asemenea, folosim cea mai mare parte a materiei prime din surse regenerabile şi responsabile din punct de vedere ecologic şi reciclăm toate resturile de materie primă şi ambalaje rezultate din producţie. Spre exemplu, hârtia folosită în producţie este hârtie certificată FSC, pentru că ne place să stăm la umba copacilor :) 

18. Transferul proprietăţii bunurilor

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea cumpărătorului în condiţiile din comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier). 

19. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei dintre obligaţiile sale conform comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor şi serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora. Prin crearea şi utilizarea contului, utilizatorul/cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de cont (user şi parolă) şi pentru gestionarea accesării contului şi, în măsura permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său. Prin crearea contului şi/sau utilizarea conţinutului şi/sau plasarea comenzilor, clientul/utilizatorul/cumpărătorul acceptă în mod expres şi fără echivoc termenele şi condiţiile site-ului în ultima versiune actualizată, care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării comenzii. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica periodic termenele şi condiţiile site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului şi condiţiilor de funcţionare a site-ului sau orice modificări ale cerinţelor legale. Documentul este opozabil clienţilor/utilizatorilor/cumpărătorilor de la momentul afişării în site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afişa pe site versiunea modificată a documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestui document. 

20. Prelucrarea datelor cu caracter personal şi folosirea cookie-urilor

Informaţiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi cele referitoare la folosirea cookie-urilor, parte a acestui contract, se găsesc în secţiunea Securitate şi confidenţialitate.

21. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind adrese de email generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului WonderStore.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor clienţilor WonderStore.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor WonderStore.ro, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc.) vor fi pedepsite conform legii penale. 

22. Forţa majoră

Niciuna dintre părţile contractante nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştiţă de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul, fără pretinderea de daune-interese. Forţa majoră va fi probată conform legii. 

23. Soluţionarea conflictelor. Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între WonderStore.ro şi clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească pe a cărei rază teritorială se află sediul SC Kronia City SRL. 

24. Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.