Regulamente promotii

  Campanii promoţionale - Condiţii utilizare vouchere şi cupoane de reducere

  Codurile promoţionale

  Codurile promoţionale oferite de WonderStore.ro prin orice promoţii sunt valabile exclusiv pentru secţiunea menţionată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepţia cazului în care este specificat altfel. De menţionat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria "Excepţii", produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoţionale, ci se achiziţionează la preţul afişat pe site. Codurile promoţionale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea comenzii după ce aceasta a fost plasată.

  Într-o comandă se poate folosi un singur cod promoţional, pagina de comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeaşi comandă. Pentru eligibilitatea la o promoţie nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepţia cazului în care este specificat altfel. Promoţiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

  În cazul în care un cod promoţional a fost aplicat într-o comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoţional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresacomenzi@wonderstore.ro, care să conţina id-ul comenzii, starea acesteia, numele clientului şi codul promoţional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maximum un an calendaristic.

  Atenţie! Promoţiile pe WonderStore.ro nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoţionale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site etc.) ca regulă, cu excepţia situaţiilor în care este menţionat altfel în promoţie. De asemenea, în cazul existenţei unor vouchere procentuale, deţinătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoţii. Anumite campanii promoţionale nu se cumulează cu alte reduceri, promoţii sau acţiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

  WonderStore.ro stabileşte unilateral regulamentele promoţiilor şi ale concursurilor pe care le organizează pe WonderStore.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site sau blog. Promoţiile sunt aplicate comenzilor care respectă integral regulile afişate pe site, în perioada de valabilitate clar menţionată şi în limita stocului disponibil. WonderStore.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoţie şi poate retrage promoţia fără notificare prealabilă.

  Întreruperea campaniei promoţionale

  În cazul unei campanii promoţionale oraganizate de WonderStore.ro, acesta, în calitate de organizator, îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare grafică etc.) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfăşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

  Vouchere/cupoane/coduri promoţionale. Prevederi generale

  Voucher = cod promoţional, cupon promoţional.

  Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerinţe pentru a fi valid şi aplicabil. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie toate detaliile şi informaţiile de pe voucher, astfel încât discountul să vă poată fi acordat. Dacă detaliile nu sunt menţionate pe voucher, ele sunt menţionate în mailul cu care a fost expediat.

  Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta sau în emailul care conţine codul. Taxele de transport şi manipulare se aplică oricărui produs achiziţionat, indiferent de valoare, dacă în promoţii, regulamente etc. nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziţie a unor produse, taxele de transport, manipulare etc. se aplică de asemenea şi acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepţia cazului în care se convine altfel. Orice articol, indiferent de promoţie, va avea o valoare minimă, WonderStore.ro nu poate comercializa produse cu valoare zero.

  Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege, în funcţie de promoţie. Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe site-ul www.WonderStore.ro. Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani. Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse. Toate prevederile referitoare la fraudă, menţionate pe site-ul www.WonderStore.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce priveste fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoştinţa organelor abilitate.

  Condiţii de aplicare

  Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP/de pe aceeaşi adresă.

  Orice promoţie la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică sau persoană juridică (identificat ca şi client/utilizator/user). Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menţiona în termene şi condiţii aferente, în mailul de oferire a voucherului şi în contul de utilizator, secţiunea "vouchere", sau cum se menţionează în fiecare promoţie/ofertă în parte. WonderStore.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunţarea prealabilă a clienţilor. Nici un voucher nu poate fi aplicat altor promoţii/oferte, cu excepţia celor strict menţionate în oferta respectivă.

  În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul şi pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoţiei nu au fost achiziţionate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite. Voucherul se aplică numai produselor/categoriilor menţionate în mod expres ca fiind eligibile în promoţie. Ofertele promoţionale nu se pot cumula în aceeaşi comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comandă.

  În cazul comenzilor care conţin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependenţă de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare şi alte servicii. Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comandă plasată în trecut.

  Anulare, refuz, retur comandă

  În cazul returnării produselor achiziţionate cu voucher, discountul acordat va putea fi reţinut din valoarea returului. În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnată integral, clientului i se va returna integral suma plătită, iar voucherul îşi va pierde valabilitatea şi nu va putea fi reactivat. În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conţine mai multe produse este anulată, respinsă sau returnată parţial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comandă dacă valoarea comenzii nu respectă condiţiile ofertei/promoţiei. WonderStore.ro nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comanda cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

  Campanii cu produs cadou

  Orice promoţie la care se oferă produs cadou se limitează la o singură comandă per persoană fizică sau persoană juridică (identificat ca şi client/utilizator/user). În cazul în care o comanda la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, clientul este obligat să returneze şi produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorat şi nedesigilat. Condiţiile integrale de retur se pot găsi la “Politica de retur. Dreptul de retragere